KONEELLINEN ANNOSJAKELU

Annosjakelu soveltuu asiakkaille, joilla on käytössään paljon lääkkeitä tai vaikeuksia ottaa ne. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa, lääkkeet jaetaan valmiiksi kahden viikon annospusseihin. Jokaisen pussiin on selvästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja ajankohta.

LÄÄKEJÄTTEET

Asiakkaat voivat tuoda vanhentuneet ja käyttämattä jääneet lääkkeet apteekkiin, josta ne toimitetaan eteenpäin vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä, kuten kemikaaleja, paristoja tai paristokäyttöisia kuumemittareita.

Toimi näin:

  • Poista lääkepakkauksista ohjetarrat.
  • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiivissä muovipusissa.
  • Neulat ja ruiskut läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin pakattuna.
  • Iodia sisältavat lääkkeet (mm. Iodix ja Betadine) alkuperäispakkauksissaan erillisessä läpinnäkyvässä muovipusissa.
  • Nestemäiset aineet alkuperäispakkauksessa erilisessä muovipussissa.
  • Elohopeaa sisältävät kuumemittarit (Sulje rikkouttuneet esim. tiiviiseen lasipurkkiin).

SCHENGEN-TODISTUS

Laadimme tullia varten Schengen-todistuksen, jolla yksityshenkilön voi osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueelle.

Todistus voidaan antaa lääkettä toimitettaessa tai jälkikäteen siitä apteekista, mistä lääke on toimitettu. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä.

Schengen-todistuken hinta on 10 euroa/lääke